Kategorier

Buthainah Mahmood
"Iraks kvinnor behöver feministiska allierade", skriver Buthainah Mahmood och andra kvinnorättsförsvarare i en debattartikel. Foto: Kvinna till Kvinna/Karin Råghall

Svik inte Iraks kvinnor, Margot Wallström

Debattartikel publicerad i Expressen.

Väpnade grupper i Irak har snart lyckats splittra det irakiska samhället fullständigt. Grova människorättsbrott begås dagligen. Kvinnorättsförsvarare är i större behov av stöd än någonsin – samtidigt fasar Sverige ut sitt bilaterala stöd till Irak. Vi kan inte se hur detta går ihop med en feministisk utrikespolitik.

”Om den yngre generationen inte får hjälp att bearbeta allt våld de tvingas uppleva är risken stor att de själva blir förövare”, säger Buthainah Mahmood som arbetar på en av de organisationer Kvinna till Kvinna stödjer i Irak. Som kvinnorättsaktivist och sunnimuslim har hon själv tvingats på flykt efter hot från regeringsstödda milisgrupper.

Det är människor som Buthainah Mahmood som Sverige lovade att stödja i och med den satsning på fred, demokrati och mänskliga rättigheter som inleddes 2009 och ska avslutas 2015, medan vi dagligen ser hur Irak sjunker djupare och djupare in i en spiral av våld och sekterism. I våra ögon är det oförklarligt – och oförsvarbart – att Sverige fasar ut detta bilaterala bistånd.

I juni 2013 uttryckte vi i Expressen vår oro till dåvarande biståndsminister Gunilla Carlsson. Förtrycket och våldet mot Iraks kvinnor har ökat ytterligare. Vi får rapporter om att yazidiska kvinnor hålls som slavar av IS, det finns kvinnor som har blivit våldtagna av över trettio personer. För dem som lyckas fly finns i princip inget stöd att få.

Fler kvinnor ser sig också tvingade att sälja sin kropp för att överleva ekonomiskt. På grund av att familjer inte förmår ta hand om sina barn, ökar också antalet barnäktenskap stort i flera delar av Irak. Flickor på 12 år gifts bort.

Istället för att rikta in sitt stöd till särskilt utsatta grupper, ropar allt fler internationella aktörer efter vapen att bekämpa IS med. Även Sveriges utrikesminister Margot Wallström lyfte nyligen fram militärt stöd till kurdiska peshmergastyrkor, men när resten av världen slår på den militära trumman måste en feministisk utrikespolitik vara mer långsiktig, och lyssna på de kvinnorättsförsvarare som kämpar inne i Irak för att landet en dag ska kunna utvecklas i en demokratisk riktning.

Kvinnorättsförsvarare i Irak lyfter särskilt fram tre områden där omvärlden måste agera:

* Internflyktingkvinnor måste få tillgång till skydd. Tryggt boende, psykosocial och medicinsk vård och möjlighet till försörjning är avgörande för att få ner det skenande antalet barnäktenskap, trafficking och våld i nära relationer.

* För att Irak ska kunna bygga en långsiktig fred måste internflyktingar ges möjlighet att återvända till sina hem så snart det går. Här kan Sverige och internationella aktörer spela en viktig roll.

* Sverige och EU måste i samtal med Irak betona vikten av att Irak antar och implementerar en lagstiftning mot våld mot kvinnor. Idag är det möjligt för en man att slå sin hustru och för en våldtäktsman att undkomma straff genom att gifta sig med sitt offer.

I morgon den 4 mars kommer kvinnorättsförsvarare att framföra sina krav till irakiska politiker vid ett seminarium på svenska ambassaden i Bagdad. Vi hoppas att även Margot Wallström lyssnar. Iraks kvinnor behöver feministiska allierade, och det akut!

Lena Ag, Kvinna till Kvinna
Awezan Nuri, Pana Centre (Kirkuk)
Liza Hido, Baghdad Women’s Association (Bagdad)
Dalal J. Alrubaye, Organization of Women’s Freedom in Iraq (Bagdad)
Shamiran M. Odisho, Iraqi Women’s League
Buthainah Mahmood Abbas, Hawa Organization for Relief and Development (Diyala)

Senast uppdaterad: 2015-03-03