Kategorier

Demonstration för kvinnors rättigheter
"Vem ska stå upp för flickor och kvinnor om de som går i främsta ledet hotas, tystas och dödas?" skriver Lena Ag och Alexandra Pascalidou i Aftonbladet. Foto: Kvinna till Kvinna/Christina Hagner

Att stå upp för kvinnors rättigheter kan vara livsfarligt

Debattartikel publicerad i Aftonbladet

Dalal Jumaah misshandlades av sin man under 21 års tid. Idag kämpar hon för andra utsatta grupper i Irak: kvinnor i fängelset som våldtas av vakter, förföljda hbtq-personer, kvinnor som vill sluta sälja sex och kvinnor som flytt från våldsamma familjemedlemmar.

Kvinnors rättigheter är ständigt hotade. Kvinnor utestängs från makt, våldtas, gifts bort, mördas och kränks på grund av att de är just kvinnor. Men kvinnor är inte bara offer. Över hela världen finns det de som gör motstånd, precis som Dalal. Kvinnor och flickor som kämpar för rätten att gå i skola, rätten att bestämma över sin egen kropp, rätten att röra sig fritt på gator och torg och rätten att säga sin mening.

Den 29 november hyllar vi Dalal och alla andra modiga kvinnorättsaktivister. Då är det Femdefenders Day – Internationella dagen för kvinnorättsförsvarare.

Kvinna till Kvinna har genomfört en enkät som 66 aktivister som arbetar för kvinnors rättigheter på Balkan, i Kaukasus och i Mellanöstern har svarat på. Bilden som framträder är alarmerande:

Sex av aktivisterna har överlevt mordförsök. Engagemanget har lett till att de kallas horor, landsförrädare och beskylls för att vara dåliga mödrar och kvinnor. De utsätts för grova hot, våldtäkter och utpressning. 55 procent har drabbats av hot på nätet. Ofta anonymt. I vissa länder är det politiker som ligger bakom hoten. Ibland är förövarna poliser eller myndighetspersoner.

När en gräsrotsorganisation i Armenien som arbetar med sexualupplysning anmälde hot till polisen blev allt bara värre. Organisationen har en informationsbroschyr riktad till ungdomar. Istället för att ta emot anmälan anklagad polisen aktivisterna för att sprida pornografi och startade en utredning mot dem.

Kampen för kvinnors rätt att slippa våld är det som möts av mest hat, hot och våld.

Det kan tyckas märkligt att en rättighet som borde vara så självklar – att slippa våld – väcker så starkt motstånd. Men det handlar om att frigöra människor från snäva könsroller, om förändring av strukturer och omfördelning av makt. Våld och hot är ett redskap för att skrämma kvinnor till tystnad och att hålla dem som hotar makten tillbaka. Därför är kvinnorättsförsvarare så utsatta.

För irakiska Dalal innebär engagemanget att hon inte kan gå ut själv på grund av hotbilden mot henne. Åtta av aktivisterna som deltog i enkäten har varit tvungna att fly tillsammans med sina familjer. En aktivist var tvungen att fly från sitt land.

Det finns också de som tystas för gott. I oktober mördades en framstående jurist och feminist i Irak. Hon hade återvänt till sitt hem en sista gång för att samla ihop sina identitetshandlingar men hann inte undan IS.

I Sverige engagerar flickors och kvinnors rättigheter många. Vi lider kollektivt när vi ser dem som civila offer i krig, offer för trafficking, tvångsäktenskap och sexuellt våld. Frågan om våldtäkt och samtycke i Sverige enar tusentals människor. Men vem ska stå upp för flickor och kvinnor om de som går i främsta ledet hotas, tystas och dödas?

Den nya regeringens har utlovat en feministisk utrikespolitik. Vi ser det som en självklarhet att kvinnorättsaktivisters utrymme att verka måste stå högt upp på den säkerhetspolitiska agendan. Det finns en stark koppling mellan en demokratisk utveckling, fred och säkerhet och respekten för mänskliga rättigheter.

Vi uppmanar alla som vill se ett slut på våld mot kvinnor och sexuella övergrepp att visa solidaritet med världens kvinnorättsaktivister. Tillsammans måste vi stå upp för flickors och kvinnors rätt att göra sina röster hörda och förändra samhället. Varje dag. Hela tiden. Överallt.

Lena Ag, Generalsekreterare Kvinna till Kvinna
Alexandra Pascalidou, journalist och författare

Senast uppdaterad: 2014-11-28