Kategorier

Kvinnoaktivister i Liberia
Kvinnor i Liberia drabbas hårdare än män av ebola. Insatser mot sjukdomen måste ta detta i beaktande. Foto: Kvinna till Kvinna/Mari Lindgren

Ebola slår hårdast mot kvinnorna

Debattartikel publicerad på SVT Opinion

Liberias hälsoministerium uppskattade i augusti att 75 procent av de som dött i ebola var kvinnor. Kvinnor är mer exponerade för sjukdomen på grund av könsroller och tradition, skriver Kvinna till Kvinnas Anne-Marie Lukowski och Lena Ag på SVT Opinion.

Ett barn blir sjukt. Eller en granne eller en syster. Till vem vänder man sig, för lindring och tröst? Vem är det som baddar en febrig panna, byter lakan och kommer med ett glas vatten?

Liberias hälsoministerium uppskattade i augusti att 75 procent av de som dött i ebola var kvinnor. Det finns visserligen brister i data men de andra drabbade länderna har presenterat siffror som pekar i liknande riktning.

Könsroller och tradition

Kvinnor är mer exponerade för sjukdomen på grund av könsroller och tradition. Det är kvinnor som vårdar sjuka i hemmet. De är i majoritet på vårdinrättningarna som skötare och bland de som tvättar och städar.

Traditionellt är det dessutom kvinnor som förbereder döda kroppar inför begravning.

Men ebolas effekter handlar inte bara om sjukdom och död. Virusets svallvågor påverkar varje del av människors liv. Kvinna till Kvinna samarbetar med ett tiotal gräsrotsorganisationer i Liberia. De vittnar om hur grundförutsättningarna för människors överlevnad är hotade. Det riskerar i sin tur att öka spänningar mellan grupperingar i samhället.

Risk för ökat våld mot kvinnor

Det är bara 10 år sedan Liberia fick fred efter 15 år av blodigt inbördeskrig. Samhällsbygget var instabilt redan innan ebolautbrottet. Landets sköra institutioner och folkets misstro mot myndigheterna syntes tydligt i augusti när det fattiga området West Point i huvudstaden Monrovia sattes i karantän.

Åtgärden var inte förankrad hos invånarna. Frustrationen och rädslan ledde till våldsamma protester, polisen öppnade eld och en tonårspojke dog.

Erfarenheter från postkonfliktområden visar att konfliktupptrappning i samhället också innebär en ökad risk för våld mot kvinnor. Skolor stänger, barn blir föräldralösa och familjemedlemmar dör. De som överlever riskerar att frysas ut ur samhällsgemenskapen och stigmatiseras.

Kvinnorättsarbete på paus

Kvinnor och flickor blir då extra sårbara för könsrelaterat våld och sexuell exploatering. Detta i ett land vars befolkning fortfarande lider av efterverkningar från det sexuella våld som systematiskt riktades mot kvinnor under kriget.

En sedan tidigare bristfällig vårdstruktur har nu ännu mindre möjligheter att möta vårdbehov från våldsutsatta kvinnor. Samtidig fungerar inte strukturerna för de sociala, politiska och rättsliga systemen i landet.

Våra samarbetsorganisationer drev innan epidemin framgångsrika projekt för att öka kvinnors makt och deltagande i fredsbyggande och stöd till våldsutsatta kvinnor. De beskriver hur det arbetet går på sparlåga. Istället deltar alla organisationer i den nödvändiga kampen mot ebola.

Detta sammantaget gör att kvinnor som får sina mänskliga rättigheter kränkta riskerar att stå utan såväl rättsligt, psykologiskt, medicinskt som socialt stöd.

Inte bara offer

Men kvinnor är inte bara offer. I den sociala mobilisering som krävs för att sprida information om ebola har kvinnor i civilsamhället en avgörande roll. Att skapa förutsättningar för deras delaktighet och ledarskap är fundamentalt.

På landsbygden kan uppemot 75 procent av kvinnorna inte läsa. Informationen måste anpassas därefter. Ett exempel på det är vår samarbetspartner MARWOPNET:s arbete. Organisationen utbildar kvinnor som informerar muntligt i byarna i östra Liberia samt sprider information via sin populära radiokanal.

Det har tagit orimligt lång tid för världen att reagera på ebolakrisen. Men efter förra veckans möte i FN står det klart att det internationella samfundet nu vill ta ansvar för att vända utvecklingen.

Stora och konkreta insatser är på väg. Men för att de ska bli verkningsfulla är det av yttersta vikt att genusaspekterna tas i beaktande i varje handlingsplan och av alla internationella aktörer som ska bidra i kampen mot ebola.

Anne-Marie Lukowski, fältrepresentant Liberia och Lena Ag, generalsekreterare

Senast uppdaterad: 2014-10-03