Kategorier

Illustration till Folk, familj och fosterland av Malin Erixon
Nationalistiska partier står för en konservativ familjepolitik, som t.ex gör kvinnor ekonomiskt beroende av män, vilket gör det svårt att lämna förhållanden där de utsätts för våld. Illustration: Malin Erixon

Nationalismen i Europa hotar kvinnors rättigheter

Sverigedemokraterna vill profilera sig som ett parti för kvinnor. Samtidigt ser vi hur nationalistiska partier i Europa på punkt efter punkt hotar de fri- och rättigheter som kvinnor har kämpat för i decennier. Idag lanserar Kvinna till Kvinna och Expo rapporten Folk, familj och fosterland, som granskar nationalismens konsekvenser.

– Vi ser med oro hur ett ökat inflytande från nationalistpartier som Sverigedemokraterna (SD) påverkar jämställdheten. Den europeiska nationalismen reducerar i grunden kvinnan till att vara hemma och sköta familjen. SD:s kvinnopolitiska förslag går i samma fotspår, säger Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.

Rapporten Folk, familj och fosterland – som släpps inför EU-valet – visar bland annat hur nationalismen sätter sin prägel på Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Serbien där kvinnor utsätts för påtryckningar att stanna hemma samtidigt som deras villkor på arbetsmarknaden försämras. Rapporten gör även nedslag i flera europeiska länder, däribland Sverige.

Det blir tydligt att Europas nationalister angriper de fri- och rättigheter som kvinnor har kämpat för i decennier. Det gäller till exempel aborträtten och möjligheten att verka på lika villkor på arbetsmarknaden. Kvinnorättsförsvarare i Europa upplever dessutom att motståndet mot deras arbete blir alltmer handgripligt i form av fysiskt våld, hatkampanjer och hot i sociala medier.

– För nationalistpartier som SD har jämställdhet aldrig varit ett mål. Snarare betraktas feminism som ett hot som luckrar upp nationen, säger Daniel Poohl, vd Stiftelsen Expo.

Nationalismens konsekvenser för jämställdhet:

  • Frågor som rör jämställdhet prioriteras aldrig av de nationalistiska partierna. Ofta saknas de helt i deras politik.
  • Flera av partierna anser att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor, som gör det naturligt för kvinnor att till exempel ta på sig mer vårdande sysslor, både i hemmet och i arbetslivet.
  • Kärnfamiljen ses som grunden i samhället, vilket gör det svårt att leva utanför traditionella familjeförhållanden. Hbtq-personer diskrimineras ofta i nationalistiska partiers politik. De förvägras till exempel rätt till äktenskap, insemination och adoption.
  • Politiska satsningar på familjen är generellt utformade på ett sätt som gör att kvinnan ska vara hemma mer med barnen, medan mannen förvärvsarbetar. Det vill säga en förstärkning av traditionella könsroller.
  • En familjepolitik som gör kvinnor ekonomiskt beroende av män, gör det svårt för kvinnor att lämna förhållanden där de utsätts för våld.
  • I och med att demografi och barnafödande är viktigt för nationalistiska partier finns ofta en stark vilja att inskränka aborträtten för kvinnor. I vissa fall vill partierna helt förbjuda abort.
  • Hbtq-personer och kvinnorättsförsvarare som utmanar traditionella könsroller motarbetas, trakasseras och förlöjligas.
  • I EU-parlamentet röstar de nationalistiska partierna ofta för konservativa förslag, och stödjer mycket sällan initiativ som syftar till att stärka kvinnors eller hbtq-personers rättigheter.

Läs mer: SD har ingen trovärdighet i jämställdhetsfrågor

Senast uppdaterad: 2014-12-03