Kategorier

  • Flyktingläger i irakiska Kurdistan

    Många syriska kvinnor flydde av rädsla för våldtäkter. Men i flyktinglägren i irakiska Kurdistan utsätts de för mer könsrelaterat våld än innan flykten. Foto: Warvin

  • Frances Guy och Lanja Abdulla

    Frances Guy, representant för UN Women i Irak, och Lanja Abdulla från Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Warvin presenterade nyligen rapporten ”We just keep silent” om våld mot syriska flyktingkvinnor i irakiska Kurdistan. Foto: Kvinna till Kvinna/Emelia Frennmark

Våldet förföljer syriska kvinnor på flykt

Syriska flyktingkvinnor i irakiska Kurdistan utsätts för mer könsrelaterat våld och sexuella trakasserier än innan de flydde. Bland förövarna återfinns bland annat internationella hjälparbetare, enligt en ny rapport från UN Women.  

Hälften av de som intervjuats i rapporten We just keep silent uppger rädslan för att bli våldtagen som huvudskäl till varför de flydde från Syrien. Men att vara flykting i irakiska Kurdistan har inte skyddat kvinnor från könsrelaterat våld, snarare har risken ökat, skriver UN Women.

– Bristen på säkerhet, trygga boenden, jobb- och studiemöjligheter samt pressen som kommer av att vara på flykt skapar en känsla av värdelöshet och hopplöshet bland männen. De tar ut sin frustration på de kvinnor och barn som står under deras kontroll, säger Lanja Abdulla på Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Warvin, som deltagit i arbetet med studien.

FAKTA: We just keep silentRapporten har undersökt de utmaningar som syriska flyktingkvinnor och flickor möter, däribland utsatthet och risk för könsrelaterat våld.

Undersökningen genomfördes mellan augusti och december 2013, både i flyktingläger och bland flyktingar som inte bor i läger. Rapporten bygger på information från 1660 enkäter till hushåll, 27 nyckelintervjuer och 19 fokusgruppdiskussioner med flyktingkvinnor, män och ungdomar.

Ökad människohandel

Enligt UN Womens rapport upplever gifta flyktingkvinnor ett ökat våld i nära relationer. Tonårsflickor är rädda för att tvingas gifta sig med någon de inte valt själva och saknar möjlighet att utbilda sig. Kvinnor som arbetar utanför flyktinglägren utsätts för omfattande sexuella trakasserier av arbetsgivare och taxichaufförer.

Både män och kvinnor vittnar om människohandel och prostitution i och utanför flyktinglägren. Nästan alla män säger sig vara rädda för sina fruars och döttrars säkerhet.

Förövarna är inte bara manliga familjemedlemmar, arbetsgivare och taxichaufförer. De återfinns även bland statligt anställda och personal från internationella humanitära organisationer.

– Både män och kvinnor som intervjuats i studien har försäkrat att vissa av förövarna finns inom lokala och internationella hjälporganisationer såsom UNHCR, säger Lanja Abdulla.

Uppmanades sälja sex

Kvinnor som har besökt de officiella statliga kontoren för att registrera sig har till exempel blivit tillfrågade av tjänstemän om att inleda sexuella relationer, berättar Lanja Abdulla. Vidare har några kvinnor som registrerat sina namn hos FN-tjänstemän blivit kallade tillbaka några dagar senare, och informerats om att det finns jobb för på dem på ett hotell, jobb som senare visat sig handla om att flyktingkvinnorna skulle sälja sex.

De allvarliga uppgifterna har varken erkänts av UNHCR eller den kurdiska regionala regeringen.

FAKTA: Syriska flyktingarI februari 2014 hade UNHCR registrerat över 2 450 000 flyktingar. 224 356 av dem befann sig då i Irak, varav 97 procent i regionen Kurdistan.

Majoriteten av de syriska flyktingarna i regionen Kurdistan är etniska kurder. 43 procent bor i flyktingläger, resten i stadsområden. Det finns 13 flyktingläger i den irakiska regionen Kurdistan. Det största är Domiz flyktingläger med 58 500 invånare.

Lanja Abdulla är besviken över bristen på handling från det internationella samfundet och den regionala kurdiska regeringen. Hon radar upp flera akuta åtgärder som behövs, däribland möjlighet för kvinnor att anmäla könsrelaterat våld samt få stöd när de har blivit utsatta.

Det behövs även förebyggande arbete mot våld mot kvinnor samt ökad medvetenhet om problemet både i det kurdiska samhället och i flyktinglägren. Lanja Abdulla bedömer också att det saknas tillräcklig kompetens i den kurdiska regeringen för att hantera problemet.

– Jag ber det internationella samfundet, EU-parlamentet och – inte minst – den svenska regeringen att beakta situationen för syriska flyktingar i Irak och hjälpa dem, säger Lanja Abdulla.

Karin Råghall

Senast uppdaterad: 2014-05-09