Kategorier

ITP-deltagare
I mars/april gick 27 personer från Colombia, Sydsydan, Georgien, DR Kongo och Liberia en tre veckor lång kurs i Stockholm. De lärde sig om konfliktanalys, internationell rätt, kvinnors deltagande, påverkansarbete och resolution 1325. Foto: Kvinna till Kvinna/Therese Arnewing

Framgångsrik utbildning om kvinnor, fred och säkerhet

Kvinna till Kvinnas och Indevelops utbildningsprogram om kvinnor, fred och säkerhet har visat sig vara framgångsrika. Till exempel sitter nu kvinnor med i fredsförhandlingarna i Sydsudan.

ITP – Internationellt utbildningsprogram om 1325Sedan 2011 har Kvinna till Kvinna och Indevelop drivit ITP, International Training Programme, om FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Sida finansierar programmet fram till 2015. Då kommer kring 350 personer att ha utbildats.

Två kurser genomförs per år för deltagare från Colombia, DR Kongo, Georgien, Liberia och Sydsudan (det globala programmet). En kurs per år genomförs för deltagare från Irak, Libanon, Libyen, de Palestinska ockuperade territorierna och Jemen (MENA-programmet).

”Innan jag deltog i kursen påverkades min uppfattning om kvinnors deltagande fortfarande av att jag såg på kvinnor som svaga. Den kunskap jag fått här har dock helt förändrat min uppfattning. Jag ser nu att kvinnor är starka, kvinnor är ledare och vi kan inte skapa en bättre värld utan kvinnor.”

Så uttrycker sig en tidigare deltagare i Kvinna till Kvinnas och Indevelops internationella utbildningsprogram (ITP) om FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

I utbildningarna, som pågått sedan 2011 och finansieras av Sida, deltar personer från myndigheter, civila samhället, media och akademin från tio olika konfliktdrabbade länder.

En genomgång av hur det har gått för tidigare kursdeltagare visar att ITP bidrar till positiva förändringar. Framgångsexemplen ska dock ses i ljuset av Sveriges långsiktiga stöd till kvinnorättsorganisationer, ett stöd som är centralt för varaktig förändring.

  • Kvinnor sitter nu med i fredsförhandlingarna i Sydsudan, delvis som ett resultat av ITP. En tidigare deltagare är delaktig i den kvinnodelegation som satt press på parterna att inkludera kvinnor i förhandlingarna och att ta hänsyn till kvinnors och flickors behov, och hon menar att ITP-kursen gav henne viktiga verktyg.
  • I Colombia arbetar organisationer i civila samhället och statliga institutioner tillsammans för att säkerställa att ett genusperspektiv genomsyrar implementeringen av fredsavtalet. Ett sådant samarbete startade under en ITP-kurs.
  • I Bagdad i Irak kan fler flickor gå till skolan på grund av en ITP-deltagares projekt. Genom att utbildningsdepartementet arbetade med flickornas föräldrar var det möjligt att hitta säkrare sätt för flickorna att ta sig till och från skolan.
  • Ministeriet för mänskliga rättigheter i Jemen har skapat en arbetsgrupp om 1325 som ett direkt resultat av arbete genomfört av en ITP-deltagare.
  • En ITP-deltagare ställer upp i valet till premiärministerposten i Libyen. Hon tror sig inte ha någon större chans, men vill med sin kandidatur visa att kvinnor kan uppnå höga poster, oavsett vad en del människor säger.
  • Kvinnliga poliser utbildas nu för att ta plats i den interna säkerhetsstyrkan i Libanon.  En ny avdelning för utbildning av kvinnor har startats efter att sex poliser deltagit i ITP-kursen.
  • Liberiansk polis har förbättrat sitt arbete med trafficking då två tidigare ITP-deltagare genomfört vidareutbildning av de utredare som arbetar med den typen av brott.
  • En irakisk imam skrev efter deltagande inom ITP en bok om hur islam och 1325 stärker varandra snarare än står i motsatsförhållande till varandra. I sitt projekt arbetade han tillsammans med kvinnoorganisationer, för att ta del av deras kunskap, och imamer. Genom att övertyga andra imamer nådde hans projekt ut till cirka en miljon personer då de alla pratade om 1325 under en fredagsbön.

Kursens sammansättning möjliggör också för möten mellan människor som mest sannolikt inte skulle ha träffats annars. En myndighetsperson från huvudstaden i Sydsudan sade om en kvinnoaktivist från landsbygden att hon innan kursen inte förstod vad de skulle kunna ha för nytta av varandra ”och nu förstår jag inte hur jag skulle kunna klara mig utan henne”.

Therese Arnewing/Karin Råghall

Senast uppdaterad: 2014-04-15