Kategorier

Kvinnoorganisationen Medica Kosovo
När Kosovos president Atifete Jahjaga besökte Medica Kosovo 2011, framförde kvinnoorganisationen behovet av stöd från regeringen till överlevare av sexuellt våld under kriget. I början av 2014 nådde kvinnorörelsen framsteg i frågan. Foto: Kvinna till Kvinna/Malin Palm

Hopp om rättvisa för överlevare av krigsvåldtäkter

Från och med nu ska Kosovo genomföra konkreta insatser för att kvinnor ska bli delaktiga i beslut som rör fred och säkerhet, samt för att överlevare av sexuellt våld under kriget ska få rättvisa. Detta som ett resultat av att landet i slutet av januari antog en nationell handlingsplan för FN:s säkerhetsråds resolution 1325.

Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Medica Kosovo deltog i en av arbetsgrupperna som tog fram förslaget till nationell handlingsplan. Organisationen ger stöd till personer som utsattes för våldtäkt under kriget, en kategori av civila offer som fortfarande – 15 år efter att den väpnade konflikten upphörde – inte har blivit erkända som krigsoffer i Kosovo.

För Medica Kosovo är det en stor framgång att den nationella handlingsplanen tar upp konfliktrelaterat sexuellt våld.

– Denna fråga är ett av tre fokusområden i planen, så det kommer att bli en nyckel till att överlevarna ska få ett erkännande, säger Veprore Shehu från Medica Kosovo.

Rätt till ekonomiskt stöd

Kvinnoorganisationer har under flera år arbetat för att få överlevare av sexuellt våld att räknas in i kategorin civila krigsoffer, vilka enligt lag har rätt till ekonomiskt stöd från staten.

Men att få gehör för förslaget har varken gått snabbt eller enkelt. Enligt Lina Andéer , fältrepresentant för Kvinna till Kvinna i Kosovo, är det en politiskt känsligt ämne, vilket är anledningen till att det har mött en hel del motstånd.

Nationella handlingsplanens tre fokusområden• Ökat deltagande av kvinnor i beslutsfattande-, fredsbevarande- och fredsbyggande processer.

• Ett integrerat genusperspektiv i säkerhetsfrågor och fler kvinnor inom säkerhetssektorn.

• Överlevare av sexuellt våld, tortyr och andra former av våld i samband med krig och konflikter ska få bättre tillgång till skydd, rättvisa, rehabilitering och återintegrering i samhället.

– Våldtäkt under kriget är en fråga som har varit tabu och förknippas med skam. Många vill inte att dessa kvinnor ska få stöd enligt samma lag som sårade soldater och andra så kallade ”krigshjältar”, förklarar hon.

Symboliskt viktig

Lina Andéer säger att antagandet av den nationella handlingsplanen för resolution 1325 är symboliskt viktig, eftersom kvinnoorganisationerna har arbetat i över tio år för att få den på plats. Samtidigt är hon kritisk till det faktum att inga kvinnor från Mitrovica-regionen i norra Kosovo var inbjudna att delta i arbetet.

– Vi tog upp denna fråga flera gånger, både med nationella och internationella aktörer, men fick aldrig något svar. Resolution 1325 handlar om konfliktsituationer, och Mitrovica-regionen är den del av Kosovo där säkerhetshoten mot kvinnor är som störst. Kvinnoorganisationer vittnar om ett utbrett våld mot kvinnor och det finns inga skyddade boenden. I och med den oklara politiska status som norra Kosovo har, och bristen på rättssäkerhet, är dessa kvinnor de mest utsatta och vi måste se till att deras röster hörs, säger Lina Andéer.

Malin Ekerstedt

Senast uppdaterad: 2014-02-12