Kategorier

Egyptiska kvinnor utestängs från ny konstitution

När den egyptiska folkförsamlingen i dagarna tillkännagav kommittén som ska skriva landets nya konstitution väcktes starka känslor. Av de 100 platserna gick endast sex till kvinnor. Några har redan hoppat av i protest. Igår satt parlamentet i krismöte. Idag ska enligt uppgifter kommittén hålla sitt första möte.

Att utse kommittén som ska skriva Egyptens nya konstitution var parlamentets första viktiga uppgift.

– Andelen kvinnor är skandalöst låg. Vi frågar oss om kommitténs sammansättning verkligen gör den legitim, säger Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.

Efter folkförsamlings tillkännagivande har 14 personer ur konstitutionskommittén hoppat av i protest. Alla liberaler. De menar att gruppen inte är representativ eftersom den marginaliserar bland annat kvinnor, ungdomar och kristna. Den 8 mars lämnade kvinnoaktivister en lista med över 100 kvinnliga experter, som skulle kunna vara med och skriva konstitutionen, till parlamentet. Det råder alltså ingen brist på kunniga kvinnor. Inga av dessa kvinnor blev dock invalda.

Av de 100 platserna i konstitutionskommittén gick 50 till parlamentariker och 50 till utomstående personer som jurister, religiösa ledare med flera. Av de 50 parlamentsplatserna gick 25 till brödraskapets parti Frihets- och rättvisepartiet. Salafisternas parti al-Nour fick 11 platser.

Till Egyptens nyvalda folkförsamling valdes endast åtta kvinnor in till de 508 platserna.

 

 

Senast uppdaterad: 2012-11-30