Kategorier

Nytt center i Bagdad för våldsutsatta kvinnor

I samband med den internationella kvinnodagen öppnades ett kvinnocenter i det fattiga Hay al- Nasser-området i Bagdad. Organisationen Baghdad Women’s Association kommer där att ge rådgivning, juridisk hjälp och samtalsstöd till våldsutsatta kvinnor. Syftet med centret är att hjälpa kvinnor att våga bryta tystnaden kring det våld de utsätts för.

– Vi kan inte tala öppet om mäns våld mot kvinnor, utan vi får beskriva det vi gör i centret på andra sätt. Vi kallar vårt center för ett lyssnande- och rådgivningscenter. Vi kan inte heller berätta om det genom annonsering i tidningar eller annan media, det är för stora säkerhetsrisker med det. I stället har vi engagerat ett antal personer som bor i området till att på olika sätt berätta för kvinnor om möjligheten att komma till oss och få hjälp, säger Liza Hido på Baghdad Women’s Association.

På centret kommer besökarna att kunna få råd från både advokater och socialarbetare.

– Vi kommer att lyssna på kvinnorna och förhoppningsvis kunna hjälpa dem till ett bättre liv. Trots att man inte pratar öppet om våld i hemmet vet vi att det är ett stort problem i området, säger Liza Hido.

Centret kommer att ordna workshops om kvinnors hälsa och rättigheter. De ska också hålla utbildningar för personal inom sociala servicesektorn, såsom vård och skola. Dessutom ska man utbilda personer på ledande befattningar inom förvaltningen i frågor om mäns våld mot kvinnor och kvinnors hälsa.

– Vi ska också försöka nå personer i ledande befattning inom de religiösa samfunden och informella ledare. Vi vill påverka kvinnors situation i området genom att också tala med män och ledare om kvinnors ekonomiska rättigheter, till exempel för änkor och de som skiljer sig, säger Liza Hido.

Invigningen av centret 8 mars lockade många människor.
– Vi fick mycket uppmärksamhet och uppskattning från folk i området. De vi träffade uttryckte en önskan att samarbeta med oss, så vi hoppas att det kommer att fungera bra. Vi är mycket stolta över vårt center.

 

Åsa Carlman

Senast uppdaterad: 2012-11-30