Kategorier

Oro inför val i Liberia

Mobiliseringen inför parlaments- och presidentvalet den 11 oktober i Liberia är i full gång. Det finns en stark rädsla för att det ska utbryta våld i samband med att valresultatet presenteras, berättar Kvinna till Kvinnas fältrepresentant Susanne Mannberg.

Erfarenheterna av krig och oroligheter sitter djupt hos människor i Liberia. Därför finns det en utbredd oro om att en missnöjd presidentkandidat, eller missbelåtna grupper, ska ta till våld om valet inte går som de vill. Men det finns också ett starkt minne av hur fred skapades efter det långa kriget som varade från 1989-2003. Framförallt kvinnor, som var aktiva i fredskampen i början på 2000-talet, bär på denna erfarenhet, berättar Susanne Mannberg.

– Den liberiska kvinnorörelsen har varit splittrad de senaste åren men nu inför valet har de gått samman under parollen ”En våldsfritt val”. Det finns en sådan kraft hos dessa kvinnor, många av dem var med och kämpade  då fredsavtalet slutligen skrevs under 2003. De har olika politiska uppfattningar och stödjer olika kandidater i valet men i kampen för att det inte ska utbryta våld runt valet är de enade.

I valet är det den sittande presidenten Ellen Johnsson Sirleaf och hennes parti Unity Party (UP) samt Winston Tubman, ledare för Congress of Democratic Change (CDC), som är huvudkandidater. CDC sade tidigare i sin valkampanj att om de inte vinner valet kommer de att hävda att valresultatet har manipulerats. Det gjorde de i valet 2006 då Ellen Johnsson Sirleaf vann. Detta uttalande har fördömts av såväl ett inhemskt medieinstitut som FN och amerikanska ambassaden. CDC har sagt att man har felciterats och har tagit tillbaka sitt uttalande. Media har länge spekulerat om att valfusk och andra oegentligheter ska äga rum runt valet. Man har också talat mycket om missnöjda och arbetslösa unga män och tidigare soldater som kan komma att ta till våld.
– Det har varit så mycket spekulationer men ingen säger vem det egentligen är som man tror ska uppmana olika grupper om att ta till våld. Människor är rädda för våld utifrån erfarenheterna om vad som hänt tidigare under kriget. Men nu har media slutat att skriva så mycket om detta sedan de manats till att sansa sig. Det påverkar debattklimatet i landet, säger Susanne Mannberg. 

Häromveckan hade Unity Party sin valupptakt och i samband med denna gick en koalition av 45 kvinnoorganisationer ut och propagerade för fred och mot våld. Monrovias gator fylldes av glada och lugna människor som manifesterade att valet skulle gå lugnt till. En stor del av de som samlades runt presidenten där hon valtalade på en stor sportarena var kvinnor.

– Jag tror att dessa människor framförallt ville visa att de tar avstånd från våld, inte att de föredrar en särskild presidentkandidat. Det är kvinnorna här som starkast bär på minnena och erfarenheterna av att Liberia också står för fred. De känner att de äger freden. Själva valkampanjbudskapen har nästa kommit bort i allt tal om fred, säger Susanne Mannberg.

Det är runt 2 procent färre kvinnor som har registrerat sig för att rösta i årets val jämfört med förra gången. Ingen vet vad det beror på men kvinnoorganisationer runt om i landet mobiliserar nu för att få kvinnor att rösta. Susanne Mannberg deltog nyligen på en workshop i en by utanför Monrovia, arrangerad av en av organisationerna som ingår i kvinnokoalitionen inför valet. 53 kvinnor hade samlats för att tala om valet och hur man förhindrar våld.
– Några berättade om hur våld uppstått i deras byar då diskussioner om fördelarna med olika partier urartat. I en familj hade två bröder börjat slåss med kniv och en grupp kvinnor, deras grannar, hade fått gå in och medla och samla ihop pengar till läkarvård. Det är ofta ett par kvinnor i grupp som medlar i dessa fall. De skapar fred på lokal nivå i dessa byar där det sällan finns någon polis.

På workshopen slog deltagarna fast ett antal punkter som de alla sedan skulle arbeta efter:

  • Lär barnen vad som är fred. Alla kvinnor ska ta på sig rollen som fredmäklare i familjen.
  • Var uppmärksam tidigt på när en konflikt uppstår.
  • Utbilda övriga bybor om vad som är fred. Gör freden till deras mål.
  • Om någon börjar prata om politik med ovanlig hög röst så ska man inte låta sig provoceras att debattera emot så att gräl uppstår.
  • Alla kvinnor ska ställa upp när andra kvinnor behöver det för fredens skull.
  • När valresultatet släpps ska man inte fira den segrande sidan, utan alla ska tillsammans fira att man har haft ett bra och rättvist val oavsett vem som vunnit.

Om det är jämt mellan dem som fått flest röster i presidentvalet så blir det en andra valomgång den 8 november. Det är när valresultatet från denna omgång kommer ut som den största risken för våld finns. Deltagarna på workshopen talade igenom olika möjliga scenarier, vilka typer av våld som skulle kunna komma att inträffa.
– De tar på sig rollen som garanter för fred. Och de accepteras också oftast som sådana i samhället, säger Susanne Mannberg.

Den kommande veckan fram till valet arrangeras ett ytterligare antal fredsworkshops som finansieras av Kvinna till Kvinna. 

 

Åsa Carlman


Senast uppdaterad: 2012-11-30